Privacy Statement

TweeJeeS, in de persoon van Jacqueline Janssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Severij 17 3155 BR Maasland +31628672268

Jacqueline Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van TweeJeeS. Zij is te bereiken via ja********@tw******.nl.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

TweeJeeS verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de diensten van TweeJeeS, websites bezoekt die door TweeJeeS worden beheerd of omdat u deze zelf verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bankrekeningnummer – Gegevens die door Google of pixels van social media worden geregistreerd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Websites en diensten, door TweeJeeS beheerd, hebben niet de intentie, gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat TweeJeeS zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ja********@tw******.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

TweeJeeS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betalingen – Websitebeheer voor klanten – Google analytics- beheer voor klanten – Verzenden van nieuwsbrieven voor klanten – Bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren – Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – TweeJeeS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en boekhouding.

Geautomatiseerde besluitvorming

TweeJeeS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TweeJeeS) tussen zit.

TweeJeeS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MS- office, WordPress, Windows, Android, Google, Davilex, Onedrive, Google Drive, Dropbox, Google Foto’s, Gmail, Argeweb webmail, Facebook- bedrijfspagina’s, Instagram, LinkedIn.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

TweeJeeS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In andere gevallen hanteert

TweeJeeS de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Gedurende de periode dat er zakelijke contacten plaatsvinden of zolang als strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.

Adresgegevens  > Bewaartermijn > Gedurende de periode dat er zakelijke contacten plaatsvinden of zolang als strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.

Emailadres > Bewaartermijn > Gedurende de periode dat er zakelijke contacten plaatsvinden of zolang als strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.

Bankrekeningnummer > Bewaartermijn > Gedurende de periode dat er zakelijke contacten plaatsvinden of zolang als strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.

Gegevens die door Google of Social Media worden geregistreerd > Bewaartermijn > Gedurende de periode dat er zakelijke contacten plaatsvinden of zolang als strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

TweeJeeS verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met derden met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TweeJeeS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TweeJeeS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor, dat de websites die TweeJeeS beheert, naar behoren werken en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst TweeJeeS cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze websites, hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TweeJeeS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.   U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ja********@tw******.nl.   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. TweeJeeS reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.   TweeJeeS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

TweeJeeS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ja********@tw******.nl.

TweeJeeS heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL). Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– Beveiliging van de cloudservices Google Drive en Onedrive.

– Offline boekhoudsysteem.

– Kaspersky beveiliging op de computer en mobiele telefoon.

8 + 7 =

popup